Calendarul organizarii și desfășurarii testului de competență lingvistică pentru admitere în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Limba engleză

30 mai 2019-12 iunie 2019 – înscrierea candidaților la secretariatul unității de învățământ (orele 9.00-14.00)

 14 iunie 2019 – susținerea testului :  scris ora 14.00, proba orală orele 15,30

18 iunie 2019 – afișarea rezultatelor

 19 iunie 2019 – depunerea contestațiilor (doar pentru proba scris, după ora 12)

 20 iunie 2019 – afișarea rezultatelor finale

 Notă : La probele orale nu se admit contestații.

 

 Limba franceză

 30 mai 2019- 12  iunie 2019 – înscrierea candidaților la secretariatul unității de învățământ ( orelele 9,00 – 14,00 )

 Notă:

  • Pentru limba franceză se organizează testare numai în cazul în care numărul candidaților înscriși depășește numărul total de locuri disponibile pentru clasa respective.
  • Un copil poate opta atât pentru clasa de limba engleză intensiv cât și pentru  cea de limbă franceză .

Prședințe comisie,                                                                            Secretar,

prof.Corobană Nelia, director                                                           Alina Truică