Elevi

În Şcoala Gimnazială  „Radu Selejan” Sibiu  studiază elevi cu vârsta cuprinsă între 3/14 ani, corespunzător nivelurilor de învăţământ  preşcolar( Grupa I-II), primar (I-IV) şi gimnazial (V-VIII). În perioada ultimilor 5 ani şcolari, numărul total de elevi din  Şcoala Gimnazială “Radu Selejan” Sibiu s-a situat în jurul valorii de 497, dintre care aproximativ  8% la nivel preşcolar , 40% la nivel primar şi 52% la nivel gimnazial.

În anul şcolar 2012-2013 au fost înmatriculaţi la începutul anului şcolar 467 de elevi, dintre care aproximativ  49% de sex feminin şi 51% de sex masculin.

Rezultatele elevilor la Olimpiade şi Concursuri naţionale