You are currently viewing <strong>Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022</strong>

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

Informații privind organizarea și desfășurarea EN8 pot fi consultate la link-ul de mai jos:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/Ordin%205.149_2021%20EN%20VIII_2022.pdf

ORDIN nr. 5.149 din 30 august 2021

ANEXĂ la OME nr. 5.149
CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022
30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)
24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Articolul 30 din  OMECTS nr. 4.801 din 31 august 2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011 precizează că

(1). Se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare.

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ vor lua toate măsurile pentru informarea cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor referitor la prevederile menţionate la alin. (1) şi pentru a nu permite încălcarea acestora.

Informații utile de pe pagina ISJ Sibiu pot fi consultate la adresa de mai jos:

Leave a Reply