Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare an scolar 2020 -2021 conform metodologiei aprobate prin ordinul3277/17.02.2020

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

an şcolar 2020-2021 conform metodologiei aprobata prin ordinul 3277/17.02.2020

Etape Clasa pregătitoare
Cine se înscrie în clasa pregătitoare
 • parintii si tutorii legali instituiti / reprezentantii legali ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2020 inclusiv au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar clasa pregatitoare in conformitate cu metodologia existenta.
 • Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.
 • Parintii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, care nu opteaza pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare in anul scolar 2020 -2021 sau ai celor pentru care evaluarea dezvoltarii psihosomatice nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare , isi vor inscrie copiii la gradinita in grupa mare.
Unde pot să înscriu copilul Scoala de circumscripţie Şcoala din altă circumscripţie
Părintele poate opta:

– pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.

– părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea

Părintele poate opta:

–  pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare

 

Unde vor avea loc înscrierile Unitatea de învăţământ Acte necesare înscrierii
– La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului

–  Cererile-tip de înscriere pot fi completate online sau la secretariatul unităţii de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

-Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte. Validarea cererilor se face în prezenta părintelui sau a unui membru al comisiei de înscriere.

-Dacă printele solicită înscrierea la altă unitate decât la şcoala de circumscripţie părintele va menţiona prim bifarea acestei opţiuni în cererea-tip de înscriere dacă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie în cazul în care nu va fi admis la şcoala solicitată din lipsă de şlocuri libere

 Cerere-tip de înscriere de la secretariatul unităţii de învăţământ.

 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

 Copie după certificatul de naștere al copilului . Copiile vor fi certificate în conformitate cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.

 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Calendarul înscrierilor Programul de inscriere:

– de luni până joi, între orele  08.00 – 18.00 si vineri intre orele 8.00 -17.00.

– părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ

Completarea şi validarea cererilor tip de înscriere
Cls. pregatitoare
4 martie –22 martie 2020  (I etapă);

– Completarea de către părinți/tutori legali instituiți la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor -tip de înscriere. Validarea cererilor tip de înscriere la unitatea de învățământ la cre solicită înscrierea copiilor zilnic.

– Depunerera şi validarea cererilor tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

27 martie – 30 martie 2020 – procesarea  la nivelul unităților a cererilor tip de înscriere

1 aprilie 2020– afisarea listelor cu copii inmatriculați in prima etapa și a numărului de locuri libere rămase

23 aprilie –  30 aprilie  2019 (a-II-a etapă)completarea si validarea de către părinţi la unitatea unde solicită înscrierea  copiilor a cererilor tip;

4 mai – 6 mai 2020 , procesarea  la nivelul unităților a cererilor tip de înscriere in etapa a II-a prin aplicare criteriilor generale si specifice  de departajare , in limita locurilor disponibile

7 mai 2020afisarea în unităţile de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

 Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.

 Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere

 

Criteriile de departajare pe care unităţile de învăţământ le aplică atunci când sunt mai mulţi copii pe loc Criterii  generale de departajare Acte justificative Criterii specifice Acte justificative
 •  Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
Copie certificat medical de încadrare în handicap
 • Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate , iar copilul este încredinţat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripţia şcolii pentru care optează
Documente legale  care probează această situaţie
 • Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de  ambii parinti.Situatia copilului care provine de la o casa de copii / centru de plasament / plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti.
Copie certificat deces ambii părinţi;

Adeverinţă de la Centrul de plasament

 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte.
Copie certificat deces părinte
 • existenta unui frate / a unei surori inmatriculat / inmatriculata in unitatea de invatamant respectiva.
Adeverinta de la şcoala
Criteriile specifice :

 •  Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
 •  Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii,  respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc .

 

 

Informaţii :

Părinţii pot obţine informaţii din patru surse:

 

 • Internet – Inspectoratele școlare generale vor posta, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2020.
 • Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 26 februarie–9 martie 2020. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
 • Comisia judeţeană a municpiului sibiu asigura instituirea şi funcţionarea unui telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.
 • Numărul Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 269

 

 

Director,

Prof. Corobană Nelia