Înscrierea la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, pentru anul școlar 2019-2020

In unitățile de învățământ care organizează clase de predare a unei limbi moderne în regim intensiv, înscrierea se face pe baza opțiunilor exprimate, în scris de către candidații/ părinții/ tutorii legali instituiți ai elevilor.

Locuri disponibile: O clasă de intensiv engleză de 22 elevi și O clasă de intensiv franceză de 22 elevi

Perioada de înscriere: 30.05.2019- 12.06.2019

Acte necesare pentru înscriere:

– cerere de înscriere (model disponibil la secretariat sau pe www.scoalaraduselejansibiu.ro)

– copie certificatul de naștere,

Actele se depun la Secretariat în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09.00- 14.00

Condiții:

  • Toți elevii care solicită înscrierea în clasa a-V-a în anul școlar 2019-2020 la Școala Gimnazială ”Radu Selejan” Sibiu vor susține un Test de competențe lingvistice în limba engleză (scris și oral) eliminatoriu și în limba franceză (oral) . Rezultatul testului se exprimă prin ”admis” sau ”respins”.

 

Detalii privind Testul de competențe lingvistice în limba engleză

 

Data: În data de Vineri 14.06.2019 pentru testul de engleză intensiv, proba scrisă  are loc începând cu ora 14.00-; Elevii se vor prezenta la ora 13.30 însoțiți de un părinte (intrarea în săli se va face până la ora 14.00); proba orală  are loc începând cu ora 15,30 (elevii fiind programati pe ore în grupe de câte 4-6 elevi în ordine alfabetică.

Pentru testul de intensiv franceză – proba orală  are loc în data de sîmbătă 15.06.2019 (elevii fiind programati pe ore în grupe de 4-6 elevi în ordine alfabetică.

Eventualele contestații la proba scrisă de intensiv engleză se depun 19.06.2019 după ora 12.00, după publicarea rezultatelor 

Notă: Dacă numărul celor interesați  nu depășește numărul locurilor disponibile la clasele  de intensiv engleză/franceză, nu  se va susține testul.

Cei care susțin proba la intensiv engleză/ franceză, și sunt admiși la ambele clase, după afișarea rezultatelor din perioada 24-28 iunie 2019, vor trebui să depună la secretariatul școlii o declarație în care să-și exprime opțiunea pentru una dintre clase.

 

Director,

Prof.Nelia Corobană