Oferta scolii

An școlar 2019 -2020
La 42  de ani de la înființare, școala dispune de o cladire modernă (geamuri termopan, parchet rașchetat și paluxat, laborator de fizică renovat ) și de un număr de 35 de cadre didactice ce asigură un proces instructiv-educativ de calitate.

Rezultatele activităților desfășurate de colectivul didactic au fost apreciate de-a lungul timpului, astăzi școala numărându-se în primele zece școli cu rezultate foarte bune la Evaluările Naționale, dar și la concursurile județene.

Foștii noștri elevi se regăsesc astăzi printre personalitățile vieții culturale, economice și științifice locale și naționale. Cei mai tineri dintre ei se află pe băncile celor mai prestigioase licee din Sibiu precum și , studenți ai celor mai faimoase universități din țară și străinătate.

SERVICII EDUCAȚIONALE

Școala noastră oferă oportunități pentru studiu și șanse egale copiilor cu vârsta între 3 și 14 ani la nivel preșcolar, primar și gimanziu.

La fiecare nivel de studiu există clase cu predare în limba română. Din clasa a V-a limba engleză să se predea în regim intensiv. Începând cu clasa a VII-a elevii noștri sunt pregătiți pentru a obține certificatul DELF ( A1, A2).

Școala noastră oferă șanse egale de a învăța și elevilor cu cerințe educaționale speciale, acest lucru fiind susținut și de prezența în școala a unui profesor de sprijin, logopedului, dar și a psihologului școlar.

La învățământul primar, la cererea părinților, există programul Școală după școală.

ȚINTE STRATEGICE:

 1. Implementarea sistemului informațional- educațional la nivelul întregii școli
 2. Dezvoltarea de parteneriate educaț
 3. Accesarea unor proiecte europene
 4. Stimularea activității de performanță atât a elevilor cât și a corpului profesoral
 5. Elaborarea unui curriculum echilibrat și diversificat.
 6. Atragerea de resurse extrabugetare
 7. Modernizarea continuă a bazei materiale a ș

RESURSE UMANE

 • Număr elevi: 503
 • Învățământ preșcolar: o grupa de gradinita
 • Învățământ primar: 267 elevi cuprinși în 11 clase
 • Învățământ gimnazial: 202 elevi cuprinși în 8 clase.

CADRE DIDACTICE:

 • 28 CADRE DIDACTICE TITULARE
 • 4 CADRE DIDACTICE SUPLINITORI CALIFICAȚI
 • 3 CADRE DIDCTICE PENSIONARE

Atât la învățământul primar, cât și la învățământul gimnazial toate cadrele didactice au studii superioare corespunzătoare postului ocupat.

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE:

 • 2    cadre didactice debutante
 • 4   cadre didactice au definitivatul
 • 4   cadre didactice au gradul didactic II
 • 25  cadre didactice au gradul didactic I

( dintre aceștia, 4 au titlul științific de doctor )

CADRE DIDACTICE AUXILIARE:

 • 1 secretar/ bibliotecar
 • 1 administrator financiar contabil
 • 1 îngrijitor

PERSONAL NEDIDACTIC :

 • 3 îngrijitoare
 • 1 mecanic întreținere

CADRE DIDACTICE:

 • SINDICATUL F.E.N- lider de sindicat prof. Oniga Vasile
 • SINDICATUL F.S.L.I- lider de sindicat prof. Bălășoiu

COMISII METODICE

Înv. preșcolar:

 • BĂRBAT MARIA FLORINA

 Înv. primar:

 • POP GABRIELA
 • DICU MIHAELA SIMONA
 • IUGA IULIA
 • MOGA THALIDA LILIANA
 • VALEANU CRISTINA
 • SĂLCUDEAN DANIELA
 • ( Sef comisie metodică)
 • BOCEA RODICA IRENC
 • POPESCU LILIANA
 • CRISTEA SIMONA
 • PORCARU TEODORA

Inv. gimnazial:

 Limba si literatura romana

POPA MIHAELA

NEDELCU SILVIA- TEODORA- sef comisie metodica

    Limbi moderne

Engleză:  PITKO ELENA-ALEXANDRA

MILA OANA

Franceză: PĂRINCIANU ANDREEA IOANA

BÂJA MARIA

    Matematică

 • LUCA RĂZVAN
 • BOERIU CAMELIA PARASCHIVA
 • CUMPĂNĂȘOIU  ALINA EMILIA
 • BÎRZĂ GHEORGHE- Inspector Școlar General Adjunct

    Științe:

 • POPESCU MARIA IONELA
 • Istorie/ Geografie/ Religie
 • BUTA NICOLAE MARCEL
 • ȘTEFĂNESCU ANDREI

Educație tehnologică/ Desen/ Muzică

 • COJENEL SONIA-ALEXANDRA
 • COSTĂCHESCU HORIA
 • MOTRONEA IOAN
 • OLARU CĂTĂLIN

Educație fizică și sport

 • PURECE CLAUDIA-LIA
 • BRÎNDUȘESC DARIUS-IULIAN

CURRICULUM

      Oferta curriculară – Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educațională pornind în primul rând da de la finalitățile și obiectivele nivelurile de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu.

Obiective

Învățământ primar :

asigurarea educației elementare pentru toți copiii;

formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare;

– înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacități, abilități care să stimuleze raportarea efectivă și creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației.

Invatamantul gimnazial:

formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale;

formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate;

formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie(valori umane)

asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și aptitudinile elevilor;formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în schimbare.

Manualele scolare utilizate au avizul MENCS

 Schemele orare respecta întocmai prevederile planului cadru

Curriculum național este completat de curriculum la decizia școlii în concordanță cu cerințele și nevoile copiilor, respectiv a părinților.

 Oferta extracurriculară

 1. Extinderea activității instructiv-educative în spațiul extraș
 2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanț
 3. Participarea elevilor la activități de voluntariat, dar și la spectacole de teatru, film și muzică.
 4. Organizarea în școală de cursuri de dans.
 5. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme și cu diferite ocazii, sesiuni de comunicări științ
 6. Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate.
 7. Participarea elevilor în activități educaționale și publicitare (în revista școlii)
 8. Activități organizate în cadrul parteneriatelor naționale și internaționale încheiate cu școli din țară și din străinătate.

BAZĂ MATERIALĂ

 • 19 săli de clasă
 • Laborator de fizică
 • Laborator de chimie
 • 2 săli de sport
 • Cabinet limbi străine
 • Cabinet geografie
 • Cabinet de biologie
 • Cabinet consiliere
 • Cabinet logopedie
 • Cabinet consiliere elevi CES ( cu profesor de sprijin)
 • Cabinet medical
 • Bibliotecă

Director,

Prof. Corobană  Nelia