Program de asistenţă psihopedagogică a elevilor cu cerinţe educative speciale

Program de asistenţă psihopedagogică a elevilor cu cerinţe educative speciale.  Pogramul se desfăşoară în colaborare cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1, Sibiu şi Şcoala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu. Obiectivele protocolului  au fost:

– să permită accesul elevilor cu C.E.S la structurile şi programele învăţământului de masă prin curriculum adaptat;

– să se valorifice potenţialul fiecărui elev şi să se elaboreze standarde de evaluare corecte, potrivite pentru copii cu C.E.S în vederea atingerii obiectivelor propuse

– să fie sprijiniţi elevii cu C.E.S în vederea integrării socio-profesionale

Activităţile desfăşurate în cadrul programului: