Proiecte, programe si parteneriate

Viaţa ta îţi aparţine!

Parteneriatul din cadrul proiectului „Viaţa ta îţi aparţine!” – încheiat în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba. Acest parteneriat şi-a propus implementarea de activităţi interactive, în vederea dezvoltării la elevi a unor abilităţi protective, faţă de posibilele pericole provenite din ... citeste mai mult

Suntem părinţi responsabili

Proiectul „Suntem părinţi responsabili” Realizat în colaborare cu Centrul de prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu al cărei scop a fost sensibilizarea, conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active în activităţi specifice de prevenire a consumului de droguri în familie citeste mai mult

Bilet spre adolescenţă !

Proiectul „Bilet spre adolescenţă !„ Realizat în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu în perioada octombrie 2012- iunie 2013. Proiectul a avut ca scop prevenirea consumului de droguri în şcoală .   citeste mai mult

Program de asistenţă psihopedagogică a elevilor cu cerinţe educative speciale

Program de asistenţă psihopedagogică a elevilor cu cerinţe educative speciale.  Pogramul se desfăşoară în colaborare cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1, Sibiu şi Şcoala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu. Obiectivele protocolului  au fost: – să permită accesul elevilor cu C.E.S la structurile şi programele învăţământului de masă prin curriculum adaptat; – să se valorifice potenţialul fiecărui elev ... citeste mai mult

EDUCĂM AŞA!

Proiectul educaţional de consiliere şi educaţie pentru părinţi “EDUCĂM AŞA!” Proiectul s-a desfăşurat la grădiniţă având ca coordonatori pe doamna profesor pentru învăţământ primar şi preşcolar Păcurariu Adriana Liliana şi psihologul şcolar Poplăcenel Daniela. Obiectivul proiectului a fost acela de a înlătura barierele de comunicare dintre părinţi şi copiilor lor, astfel încât să se creeze un ... citeste mai mult

ŞI EU SUNT CA VOI!

Proiectul “ŞI EU SUNT CA VOI!” – Proiectul s-a desfăşurat sub forma unui spectacol caritabil venit în sprijinul copiilor din Zăvoi-cartier Turnişor. În cadrul acestui spectacol şcoala a participat cu echipa de majorete a şcolii sub îndrumarea doamnei profesoare Popescu Maria –Liliana. citeste mai mult

Şcoli pentru un viitor verde

Activităţile din cadrul proiectului: citeste mai mult

Ştiinţa în muzeele europene (Science in European Museums) 2010-2013

Proiectul- Ştiinţa în muzeele europene (Science in European Museums) 2010-2013. citeste mai mult

Şcoala părinţilor – “Eu şi copilul meu”

Promovarea unei mai strânse legături între şcoală şi părinţi pe baza  înţelegerii nivelului de dezvoltare psiho-motrică, a nevoilor şi motivaţiilor specifice vârstei. Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 6 săptămâni şi a fost susţinut la clasa a- VI-a A. Activităţi din cadrul proiectului citeste mai mult

COMPETIŢIA ŞCOALA MaST-TOP 2012

În anul şcolar 2012-2013 şcoala a participat la COMPETIŢIA ŞCOALA MaST-TOP 2012 din cadrul proiectului MaST Networking POSDRU/85/1.1/S/58914, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii, competiţie în urma căreia a obţinut titlul de ŞCOALA MaST-TOP 2012 decernat în cadrul ediţiei a –II-a. Proiectul în urma căruia şcoala a obţinut acest titlu s-a intitulat  ... citeste mai mult