You are currently viewing Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională:

Conform Procedurii Operaționale nr. 3199/9.05.2023, testul de competență lingvistică pentru limba engleză se va desfășura conform calendarului atașat, respectiv:
18-31 mai 2023 – înscrierea candidaților prin completarea fișei-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ sau trimiterea acesteia completată, semnată și scanată pe adresa de e-mail a unității de învățământ (scraduselejan@yahoo.com);
14 iunie 2023 – susținerea probelor de verificare (proba scrisă: ora 10:00, probele orale: începând cu ora 12:00);
15 iunie 2023 – afișarea rezultatelor parțiale (punctajele la proba scrisă în formă anonimizata);
15 iunie 2023 – depunerea eventualelor contestații la proba scrisă;
16-17 iunie 2023 – afișarea rezultatelor finale în formă anonimizată.

Structura testului de competență lingvistică – limba engleză:
Proba scrisă – redactarea unui text de 50-75 cuvinte pe o temă dată (25 puncte), timp de lucru o oră;
Proba orală I – lecturarea cu voce tare, individual de către fiecare candidat, a unui text și formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări pe baza textului (50 puncte);
Proba orală II – alcătuirea unui dialog în perechi pe o temă dată (25 puncte).

‼️ Notă privind completarea cererii tipizate:
Fiecare candidat are posibilitatea de a opta pentru una dintre cele două limbi străine studiate în regim intensiv în școala noastră – limba engleză și limba franceză (caz în care se va bifa DOAR opțiunea corespunzătoare limbii respective pe cerere) sau pentru ambele limbi (caz în care se vor bifa ambele opțiuni de pe cerere).
În cazul în care un candidat nu promovează testul de limba engleză și are bifatăpe cererea de înscriere și opțiunea pentru limba franceză, acesta va fi automat admis în clasa de studiu intensiv al al limbii franceze.
În cazul candidaților care au promovat testul de limbă engleză și au bifat și opțiunea pentru limba franceză, părintele va opta, în scris, pentru una din cele două clase, semnând o declarație de renunțare la locul obținut în cealaltă.

 

 

Leave a Reply