Cine suntem ?

IMNUL ȘCOLII

Vă recomandăm să îi ascultați pe elevii de la Radu Selejan cândând imnul școlii.

Școala noastră a fost înființată în anul 1977 sub denumirea de Școala cu clasele I-VIII nr. 17. În anul 2004 a primit numele de Şcoala cu clasele I-VIII „Radu Selejan” Sibiu, iar din anul 2012 se numeşte Şcoala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu.

Unitatea de învățământ este structurată pe două niveluri de învățământ: primar (clasele pregătitoare – IV) și gimnazial (clasele V-VIII)Forma de finanţare: de statForma de învăţământ: cursuri de ziÎn prezent aici învaţă 690 de eleviProgram școlar: un schimb (de dimineață, interval orar 8:00 – 15:00).

Facilități: laborator de informatică, laborator de fizică, laborator de chimie, sală de sport, cabinet de asistență psiho-pedagogică, cabinet de logopedie, profesor de sprijin.

Oferta curriculară a școlii noastre include un program de studiu intensiv pentru limba engleză și unul pentru limba franceză. În prezent funcționează patru clese de studiu intensiv al limbii engleze (V-VIII) și patru clase de studiu intensiv al limbii franceze (V-VIII). Suntem singura unitate școlară din județul Sibiu și printre puținele din țară care oferă un astfel de program de studiu intensiv al limbii franceze.

Spațiul școlar pe care îl punem la dispoziție este unul extrem de prietenos și confortabil, clădirea școlii beneficiind de reabilitare termică și energetică integrală printr-un Proiect European derulat de Primăria Municipiului Sibiu în perioada 2019-2020. Întregul sistem de iluminat și încălzire a fost înlocuit cu tehnologie modernă, care utilizează resurse alternative de energie, precum energia solară – non-poluantă și regenerabilă).

Dincolo de aspectele de ordin tehnic, suntem o comunitate, căreia i-am pus niște baze solide de-a lungul anilor și pe care o construim și perfecționăm zi de zi cu aportul tuturor celor implicați: dascăli, elevi, părinți, societate civilă. Elevii noștri și nevoile lor de ordin educativ, social ori emoțional se află în centrul preocupărilor noastre. Acest fapt este dovedit prin implicarea  unui număr mare de dascăli ai școlii în proiecte și programe de formare și dezvoltare profesională la nivel local, național, dar și internațional (în cadrul unor proiecte Erasmus +), de inițierea și desfășurarea de proiecte incluse în agenda educțională și culturală a Consiliului Local Sibiu, precum și de eforturile depuse de către întregul personal didactic și de conducere al școlii pentru a oferi atât activități curriculare, cât și programe extra-curriculare și extra-școlare calitative și atractive. Printre inițiativele cele mai recente în acest sens se numără intenția de imploicare a școlii în Programul național ”Șahul în școală” (sub forma unei discipline opționale de studiu) începând cu anul școlar 2022-2023.

Incluziunea reprezintă un alt principiu de bază după care ne ghidăm întreaga activitate. Depunem eforturi susținute pentru a veni în întâmpinarea necesităților tuturor elevilor și a le crea tuturor un mediu școlar și social incluziv. Toate cadrele didactice lucrează diferențiat la clasă, în funcție de performanțele și capacitățile individuale ale elevilor. Mai mult, un număr mare de profesori din școală oferă programe de pregătire suplimentară, atât în vederea atingerii performanței, cât și în scop remedial. Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale se recurge la programă de studiu adaptată, aceștia beneficiind și de profesor de sprijin.

Privind spre viitor, depunem toate eforturile pentru a construi un prezent sustenabil pentru toți copiii noștri!